Showing all 4 artworks

Zhang Daqian

A Scholar Between Heaven And Earth
30.4 x 20.3 cm woodblock print, watercolour

Zhang Daqian

Fisherman In A Boat
30.4 x 20.3 cm woodblock print, watercolour

Qi Bashi

Lotus Flower
32.7 x 48 cm woodblock print, watercolour

Qi Bashi

Pomegranates
32.7 x 48 cm woodblock print, watercolour