Gio Ponti

Gio Ponti

   Showing the single artwork

   Gio Ponti

   ’Grottesca’ Urn
   porcelain