Zhou Xiaoping

Zhou Xiaoping

   Showing the single artwork

   Zhou Xiaoping

   Bottle Vase
   36.5 x 36.5cm Framed: 26.7cm porcelain, blue and white decoration