Vase - Daimaru Hokuho

Daimaru Hokuho

Vase

porcelainModelled porcelain, gu form.