Dish - Hirado kilns Mikawachi, Kyushu, Japan

Hirado kilns Mikawachi, Kyushu, Japan

Dish

porcelain (Hirado ware Imitating Nabeshima ware)