Okimono of a puppy - Hirado kilns Mikawachi, Kyushu, Japan

Hirado kilns Mikawachi, Kyushu, Japan

Okimono of a puppy

porcelain, gilding (Hirado ware)Overglaze black patches and gilding to imitate hair.