Tokkuri - Kondo Yutaka

Kondo Yutaka

Tokkuri

stoneware