Incense burner (koro) - Makuzu Kozan I

Makuzu Kozan I

Incense burner (koro)

earthenware, overglaze decorationOverglaze decorated earthenware.