Vase - Makuzu Kozan I

Makuzu Kozan I

Vase

porcelain, monochrome glaze