Bowl - Mao Zhencong

Mao Zhencong

Bowl

stoneware (Guan ware)Archaic bronze form,.