Kahyo #4 - Masamichi YOSHIKAWA

Masamichi YOSHIKAWA

Kahyo #4

porcelainSeihakuji glaze.