Platter - Milton Moon

Milton Moon

Platter

stonewarePartially glazed yellow, white, iron oxide