Vase - Miyashita Zenji

Miyashita Zenji

Vase

stoneware, gildingGlaze.