The River Glenelg - Thomas Mitchell

Thomas Mitchell

The River Glenelg

12.8 x 17.5cmlithograph