Stacking bottle - Timo Sarpaneva

Timo Sarpaneva

Stacking bottle

glassCompanion to 2003.016.